2017.11.11 10:54

A művészetek fellegvárai bevehetőek az átlagemberek számára is, az új magyar módszertannal!

A klasszikus rajziskolák vitathatatlanul a művészképzés fellegvárai, de a tananyaguk "emészthetetlen" az átlagemberek számára. 
Tanárként megtapasztaltam, hogy a közoktatásban a készségtantárgyakként kezelt sport és művészeti ágakban kizárólag a tehetséggondozásra koncentrálnak. Ezáltal még az igazán tehetséges emberek nagy többsége sem kap lehetőséget a hagyományos művészképző iskolákban történő tanulásra. 
Élsportolóként és művészként is meggyőződésemmé vált, hogy tehetségtelen tanítvány nincs. Pedagógusként a hitvallásom: rossz tanítvány nincs, csak rossz tanító.
Az u.n. jobb agyféltekés rajztanfolyamok bebizonyították az elmúlt évtizedekben, hogy a tehetségtelennek tartott embereket is meg lehet tanítani szebben rajzolni. Az amerikai módszertan ugyanakkor mivel egyáltalán nem foglalkozik a bal agyfélteke sémáinak fejlesztésével, sőt, tudatosan igyekszik kizárni azokat az alkotás folyamatából, elvágja a fejlődés útját a rajztudás magasabb szintjei előtt.
Noha ma már tudományosan is bizonyított, hogy az agyunk megfelelő területeinek stimulálásával fejleszthető a "zsenivé válás", a művészvilág még mindig szeret tetszelegni "született tehetségek" kiváltságosainak dicsfényében. Ezzel pedig tovább erősítik az átlagemberekben, hogy esélyük sincs hozzájuk hasonló képességekre szert tenni.
Jómagam is sokáig élveztem ennek a varázsát, hiszen mind a sportban, mind a művészetekben átlag feletti eredményeket értem el. Tanárként ugyanakkor megtapasztaltam, hogy ha kellő türelemmel és egy csipetnyi kreativitással álltam a tehetségtelenebbnek tartott diákjaimhoz és mindez részükről is kellő szorgalommal párosult, akkor képessé váltak felúlmúlni a legtehetségesebbnek tartott társaikat is.
Ez motivált abban, hogy egy olyan, bárki számára megtanulható tananyagot fejlesszek ki a rajzoktatás területén is, ami ötvözi a klasszikus művészképzést a modern technikákkal, felhasználva olyan tudományos és tapasztalati ismereteket, melyek együttesen egy új, saját módszertant eredményezett, melyet mindenki csak úgy ismer, a Huszár módszertan.
A módszertanom bárki számára elsajátíthatóvá teszi igen rövid idő alatt a rajzkészségének egy olyan magas szintre történő emelését, mely még a legképzettebb művészeket is meglepetésként éri. 

A jól felépített összesen 88 napos képzési rendszerünk különböző szintekből állnak, kezdve a mindössze 4 órás élményrajzolástól a 4 napos alapfokú képzésen és a 44 napos középfokú rajzkurzusainkon át a 32 napos felsőfokú művészképzőnkig, melynek végére a diákjaink már élő modellről, vagy csak fejből, szabadon is képesek lesznek fotorealisztikusan alkotni portrét és aktot egyaránt.

A módszertan teljes mértékben eltér, sőt számos esetben látszólag szembe megy ugyan a gyakran dogmatikus, klasszikus rajziskolák tanításaival, valójában végcélját tekintve teljes mértékben egybevágó azzal, akadémiai szinten. A végeredményben az intenzív művészeti rajzoktatás nemzetközileg is elismert, jelenleg leghatékonyabb módszertanát sikerült megalkotnom. 
Mint harcművész, tapasztalatból mondhatom, hogy a mentális képességek fejlesztésén keresztül a sportteljesítményre is nagyon pozitív hatással van.


Huszár Tonchi
alapító, művészeti igazgató
HUSZÁR ARTS International Academy
www.huszarts.hu

—————

Vissza