Az öntudatra ébredt érzelmek művészete

modern, professzionális rajzkurzusok, kezdőtől- a művészi szintig

    Művészeteknek azokat a kifejezési formákat nevezzük, melyek a szépérzékünkre hatnak és érzelmeket váltanak ki belőlünk. Vannak olyan emberek, akik született tehetséggel ráéreznek ezekre a formákra és vannak, akik tanulják. Ahogy a zene is matematika, ugyanígy a képzőművészetekben is számos matematikai összefüggést, mátrixot találunk, melyeket mértani szerkesztéssel ábrázolnak. A matematika márpedig tanulható, nem született képességek függvénye. 

    Az érzelmekre általánosságban úgy gondolunk, mint valamiféle megfoghatatlan rendszer, ezért is szoktuk megfogalmazni bizonyos élethelyzetekben, hogy "vajon az eszünkre, vagy a szívünkre hallgassunk-e?" Egy tanult biológus ezzel szemben képes tudatosan átlátni olyan biológiai változásokat a testünkben, melyek magyarázatot és értelmet adnak az érzéseinknek. (pl. örömérzet = endorfin, stb.)

    A képzett művészek tudatában vannak annak, hogy milyen érzelmeket tudnak kiváltani az emberekből a különböző matematikai összefüggés rendszerekkel és ugyanez fordítva is igaz, az érzelmeket is képesek tudatosan leképezni összefüggő matematiai rendszerekké.

     A kulcs tehát a tudatosság. Az a művész, aki tudatában van az elme és az érzelmek összefüggéseivel, öntudatára ébred az érzelmeinek.

    A hagyományos művészeti iskolák a tehetséggondozásra épülnek, ezért alapból olyan tananyagokkal dolgoznak, amik gyakorlatilag emészthetetlenek egy átlagember számára. A HUSZÁR ARTS International Academy alapítója által kifejleszett és nevéről elnevezett Huszár módszertan, a valódi művészképzést ettől eltérően egy olyan tematikával valósítja meg, mely közérthető, az átlagemberek számára is elsajátítható, intenzív, sikerélményekben gazdag és olyan tulajdonságainkat is fejleszti, mint pl. az emlékező képességünk.

    A modern tudomány megfejtette az u.n. "zseni faktort", melynek lényege, hogy az elménk egy bizonyos területének stimulálásával minden emberben fejleszthető a zsenivé válás képessége. A Huszár módszertan úgy alkalmazza a modern tudomány eme legújabb vívmányait, hogy eközben a klasszikus művészeti képzéssel teljes harmoniában marad. 

     A Huszár módszertan ezen felül számos továbbiegyéni, saját fejlesztésű újítást is alkalmaz. Úgy mint pl. az emlékezetből történő portré rajzoláshoz kidolgozott különleges "tükrözéses-technikát", mely javítja az emlékező képességet, ami az élet egyéb más területein is hasznos. Ezek együttesen egy rendkívül hatékony, modern, professzionális képzési rendszert alkotnak.

    A Huszár módszertan hatékonyságát és sikerét az elmúlt esztendőkben az Akadémia több mint 5 ezer diákja ismerhette meg. Az így szerzett tapasztalatok alapján a módszertan folyamatosan fejlődött és napjainkban is tovább fejlődik.